Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

PV COLLEGE chính thức vận hành Hệ thống Phần mềm trình ký, ký duyệt điện tử

1

Ngày 05/09/2023, trường Cao đẳng Dầu khí (PV COLLEGE) công bố Chính thức vận hành Hệ thống Phần mềm trình ký, ký duyệt điện tử. Hệ thống này sẽ trở thành nền tảng số cốt lõi phục vụ công tác quản trị điều hành tại PV COLLEGE. Giải pháp Hệ thống Phần mềm trình ký,