Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Z4258601578684 2889c522c3f5bd6c7f32b70350abc591 2023096802

Luật phòng, chống ửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV ký họp số 4 thông qua ngày 15/11/2022 (Luật số 14/2022/QH15): link download Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền: link download

PV College tổ chức khoá học Tổng quan về thu hồi và lưu trữ cacbon

Picture120230805173300

Ngày 04/08/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Nhà cái uy tín (PVCollege) tổ chức khoá học Tổng quan về thu hồi và lưu trữ Cacbon (CCS& CCUS) cho cán bộ công nhân viên của các Ban thuộc Tập đoàn và các đơn vị thành viên (BSR, PV Chem, PVEP,

DƯỚI NHỮNG CON SÓNG LÀ CẢ MỘT CÔNG TRƯỜNG

1

Áp thấp nhiệt đới đi qua, đội lặn của PVCollege trở lại biển khơi để tiếp tục thực hiện công việc. Ngày 4/8/2023, Tàu DK-108 đã khởi hành đến mỏ Rồng để thực hiện công việc cho Vietsovpetro. Ngày 5/8/2023, Tàu Bình An Variant xuất quân phục vụ cho khách hàng Công ty Vận chuyển

PVEP và PVCollege phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện

Dsc0590820230801073939

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc xây dựng chuỗi cung ứng trong các hoạt động dịch vụ của ngành Dầu khí, Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Nhà cái uy tín (PVCollege) đã tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm

Thời khóa biểu HK3 của các lớp CD22 áp dụng từ ngày 01/8/2023 và HK2 của các lớp TC22 áp dụng từ 31/7/2023. Riêng lớp HAN2-22 lịch học sẽ áp dụng từ ngày 03/8/2023.

Tkb Icon

Thời khóa biểu HK3 của các lớp CD22 áp dụng từ ngày 01/8/2023 và HK2 của các lớp TC22 áp dụng từ 31/7/2023. Riêng lớp HAN2-22 lịch học sẽ áp dụng từ ngày 03/8/2023: link download