Nhà cái uy tín hàng đầu thế giới năm 2024

PVN đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

980 lượt xem

Với những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 12/10.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng PVN đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh: Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những giải pháp, động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt sứ mệnh, trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân nhân giao nhiệm vụ với trọng trách “Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách “Bảo toàn và phát triển nguồn vốn” đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới; làm cho thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Kỹ sư Nguyễn Bá Hưng – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, tham gia giao lưu tại Đại hội

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của PVN đã không ngừng được đổi mới về cả hình thức, nội dung và chất lượng. Các phong trào thi đua thực sự đã gắn với nhiệm vụ chính trị chung trong toàn ngành, đã phát huy hiệu quả trên các công trình trọng điểm, đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thi đua thực sự đã trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả Tập đoàn.

Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao bằng khen cho bà Phạm Thị Thủy – Kỹ sư chính, Ban Công nghệ mỏ, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Các phong trào thi đua đã thực sự khơi dậy lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và quản lý; tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, rút ngắn thời gian xử lý công việc; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp; làm cho mọi người gần nhau hơn, gắn bó hơn với công việc, với đơn vị và tạo ra hiệu quả kinh tế – văn hóa – xã hội to lớn trong toàn Tập đoàn. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, họ là đại diện ưu tú cho tập thể và thế hệ lao động mới có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đương đầu với các thách thức, chính họ là những hạt nhân của các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao bằng khen cho ông Nguyễn Bá Hưng – Kỹ sư, Đội Carota khí, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, PVN vinh dự là một trong 8 tập thể xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng thời, PVN có 2 cá nhân trong 30 điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội. Đó là: bà Phạm Thị Thủy, Kỹ sư chính, Ban Công nghệ mỏ, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và ông Nguyễn Bá Hưng, Kỹ sư, Đội Carota khí, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Tuyên dương 30 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với truyền thống thi đua yêu nước và kết quả đã đạt được, cùng với những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, sự hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt với tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban, tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng và sẽ là động lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguồn: pvn.vn